Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym  w skrócie ELoGE.

W weekend 4 i 5 sierpnia w świerklanieckim parku zabytkowym odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów, Juniorów i Młodzieżowców w Petanque.

Zawodom rowerowym dla dzieci towarzyszyły emocje nie mniejsze niż podczas prawdziwego wyścigu Tour de Pologne.

Informujemy, że z dniem 19.07.2018 r. ruszył pierwszy nabór wniosków w konkursie małych grantów "Śląskie Lokalnie 2018-2019".

Przypominamy mieszkańcom gminy Świerklaniec, że Województwo Śląskie od października 2015 r. realizuje projekt Śląskie dla Seniora – Śląska Karta dla Seniora.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło program, dzięki któremu Ochotnicze Straże Pożarne w całym kraju otrzymają nowoczesny sprzęt ratujący życie.

Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl otrzymał na sesji 28 czerwca 2018 r. od Rady Gminy Świerklaniec absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje o dostępnych materiałach informacyjnych dotyczących świadczenia "Dobry Start" (300 zł dla ucznia).