Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Świerklaniec.

W dniu 9 listopada 2018 r. w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W załączeniu informacja nt. posiedzenia Zarządu.

W dniu 13 listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Świerklaniec w kadencji 2014-2018. Była to okazja do podsumowań 4 lat pracy Rady.

W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez UKS "Olimpijczyk" Nowe Chechło

Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy centrum przesiadkowego w parku.

Podano oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018. Funkcję wójta gminy w przyszłej kadencji będzie w dalszym ciągu sprawował Marek Cyl.

Przy Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim powstała strefa zatrzymywania kiss&ride (w dosłownym tłumaczeniu pocałuj i jedź).

16 października w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbyła się uroczystość Złotego Wesela par z gminy Świerklaniec.