Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja mają ruszyć zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacje z nauczycielami w szkołach uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Szkoły podstawowe na terenie gminy Świerklaniec są gotowe do prowadzenia zajęć, ale zapisanych uczniów jest niewielu.

Rada Gminy Świerklaniec podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 19 maja br. dwie ważne uchwały dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. Jest to realna pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie.

Szanowni Państwo,
Informuję, że Urząd Gminy Świerklaniec razem z Dyrektorami i Pracownikami poczynił przygotowania, aby od poniedziałku 25 maja publiczne przedszkola na terenie naszej Gminy były otwarte.

Około 80 rodzin skorzystało dziś z unijnego programu „Pomoc żywnościowa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim. W rozładunku produktów i utrzymaniu porządku pomogły Wojska Obrony Terytorialnej w ramach akcji pod nazwą „Odporna Wiosna”.

Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą wystąpić na terenie powiatu tarnogórskiego, w tym gminy Świerklaniec od 13 maja godz. 20:00 do 14 maja godz. 8:00.

Na listę przyjaznych środowisku obiektów użyteczności publicznej w gminie Świerklaniec już wkrótce będzie można wpisać kolejny: budynek Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim. 8 maja rozpoczął się drugi etap termomodernizacji szkoły.

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji składamy najlepsze życzenia wszystkim Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu. Świetna informacja, że GBP wznowi swoją działalność od 11 maja.

PieniądzeZłożony przez gminę projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020.