Kłosy na polu.Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.

Uwaga.Informujemy, że w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie naszego kraju przesunięte na inny termin zostają najbliższe wydarzenia w gminie Świerklaniec z udziałem większej ilości osób.

Składanie podpisu.Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Część plakatu promujacego MBO.Już wkrótce rozpocznie się II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego odbędzie się w dniach 9 marca – 31 marca 2020 r. Przedtem odbędzie się cykl spotkań, podczas których mieszkańcy województwa śląskiego poznają m. in. najważniejsze zasady projektu.

Kolaż zdjęć przedstawiający różne dyscypliny sportowe.Przedstawiamy Zarządzenie Wójta Gminy Świerklaniec w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

Częśc plakatu promującego szkolenie.Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla otwierających oraz rozwijających działalność gospodarczą. Odbędzie się 9 marca o godzinie 15.00 w Pyrzowicach (biurowiec MŚP) przy ul. Centralnej 5, I piętro, pokój nr 115

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 27 lutego 2020 r. o godz. 15.00.

Grafika przedstawiająca formularz i długopis.Prosimy mieszkańców o wypełnienie formularza w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Świerklaniec, na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec.