Uwaga!Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że pierwszą ratę podatku od nieruchomości rolnej, leśnej w sołectwie Świerklaniec należy wpłacać do 15 marca br.

W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego.

25 lutego, po raz pierwszy w VIII Kadencji Rady, sesja odbyła się w pełnym składzie. Nowym radnym został Pan Łukasz Lesik z okręgu wyborczego nr 11 (Świerklaniec).

Gmina Świerklaniec oraz Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” zapraszają osoby niepełnosprawne na darmowe zajęcia rehabilitacyjne.

Sport

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Plakat ferieZabrzański Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Ferie w ZUS dla grup zorganizowanych w dniach 20-22 luty 2019 r.

W dniu 8 lutego 2019 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jego głównym tematem były wynagrodzenia nauczycieli.

Rada Gminy Świerklaniec przyjęła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec.