10 stycznia 2020 roku na Oddziale Położniczym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach na świat przyszły zdrowe trojaczki. Szczęśliwi rodzice, pani Magdalena i pan Arkadiusz, mieszkają w Świerklańcu.

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o godz. 15.00.

Pałac w Nakle ŚląskimW dniach od 8 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec w pokoju nr 1a można uzyskać wgląd do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego północną i południową część obszaru sołectwa Nakło Śląskie.

Plakat "Bezpieczne ferie"

Od 13 stycznia 2020 r. w województwie śląskim rozpoczynają się ferie zimowe, a wraz z nimi akcja służb sanitarnych "Bezpieczne ferie".

Wraca akcja „Kolej na Ferie”. W czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci i młodzież z województwa śląskiego mogą podróżować pociągami Kolei Śląskich za darmo.

MonetyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 roku.

Kominiarz na dachuMiędzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię społeczną „Czyszczone kominy to mniejszy smog”. Uruchomienie akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatację urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Grafika obrazująca wzrostPodczas ostatniej Sesji Rady Gminy Świerklaniec Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na rok 2020.