Niestety, mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na terenie naszej gminy. Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl dowiedział się dzisiaj, że wynik jego testu jest pozytywny.

Koronawirus COVID-19

W jednym miejscu mieszkańcy GZM będą mogli znaleźć wszystkie najpotrzebniejsze informacje na temat COVID-19

http://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/Covid.html

Ograniczenia liczby miejsc

W związku narzuconym wczoraj po południu przez Rząd RP zaleceniem ograniczającym liczbę dostępnych miejsc w pojazdach transportu zbiorowego, ZTM przygotował oraz wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na głównej stronie internetowej organizatora transportu oraz w zakładce Komunikaty

Artykuł informujący o zmianach:
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej

Szczegółowy komunikat dot. zmian:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/

Nowe zasady bezpieczeństwa

Wprowadza się nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 26 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3

Widok Parku w Świerklanicu

Chciałoby się powiedzieć w dzisiejszych czasach „nie samym koronawirusem żyje człowiek”. Te słowa znajdują potwierdzenie w czynach, bo Urząd Gminy Świerklaniec jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą ”Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego” Zadanie to jest prowadzone za zgodą i pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świerklaniec. Jednym z etapów rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Składanie wniosków związanych z przyjęciem nowych dzieci do przedszkoli rozpocznie się 23 marca 2020 i potrwa do 3  kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje związane rekrutacją oraz z sposobem pobrania i złożenia wniosków i wymaganych dokumentów są dostępne na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych tych placówek.

Na zdjęciu lekarz trzymający telefonUrząd   Gminy   Świerklaniec   w   porozumieniu   z   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu informuje, że zostają uruchomione dwa dodatkowe numery telefonów komórkowych do kontaktu z Ośrodkiem Zdrowia w Nakle Śląskim i w Świerklańcu.

  • Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim:
    575 660 753
  • Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu:
    575 660 754