Od 16 do 30 września br. każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat może oddać swój głos na jeden projekt zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego.

Lis na tle śnieguŚląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09-27.09.2019 r na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów.

5 września siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec doszło do podpisania bardzo ważnego dokumentu: umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”.

Informujemy, że we wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy odbędą się zebrania wiejskie. Poniżej prezentujemy porządki obrad.

31 sierpnia 2019 r. w Brynku odbyła się jubileuszowa gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Podczas gali wręczona została "Złota Gracja Biznesu Gminy Świerklaniec" – nagroda dla przedsiębiorstwa, które w sposób istotny przyczynia się do rozwoju gminy Świerklaniec.

Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Świerklaniec rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. Wszyscy uczniowie naukę rozpoczęli w zmodernizowanych budynkach.

1 września w zabytkowym parku w Świerklańcu odbyły się dożynki gminne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić dzisiaj (30.08) od godz. 13:00 do godz. 22:00.