Sport

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Plakat ferieZabrzański Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Ferie w ZUS dla grup zorganizowanych w dniach 20-22 luty 2019 r.

W dniu 8 lutego 2019 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jego głównym tematem były wynagrodzenia nauczycieli.

Rada Gminy Świerklaniec przyjęła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec.

Zbliża się okres rozliczania z urzędem skarbowym dochodów uzyskanych w 2018 r. Aby ułatwić to zadanie, wprowadzona w tym roku zostanie usługa Twój e-PIT.

Od 11 lutego 2019 r. w województwie śląskim rozpoczynają się ferie zimowe, a wraz z nimi akcja służb sanitarnych "Bezpieczne ferie".