Początków osadnictwa na ziemiach należących obecnie do Gminy Świerklaniec należy szukać w wiekach średnich. Pierwsze zapiski dotyczące ziemi świerklanieckiej pochodzą z 1277 roku. Przełomowym momentem dla rozwoju tych ziemi było wygaśnięcie piastowskiej linii książąt bytomskich i podział ich dóbr.

Konsekwencją było ufundowanie przez księcia oleśnickiego Konrada II zamku w Świerklańcu w drugiej połowie XIV wieku. Od 1498 roku ziemie te znalazły się pod panowaniem księcia opolskiego Jana II zwanego Dobrym, a po jego śmierci w 1532 roku przeszły w ręce Jerzego Brandenburskiego z dynastii Hohenzollernów. Kolejny raz ziemia świerklaniecka zmieniła swojego właściciela po wojnie trzydziestoletniej na rzecz Habsburgów.

Ostatecznie w roku 1629 Świerklaniec został przekazany rodzinie Henckel von Donnersmarck, która panowała w nim do 1945 roku. Okres panowania rodziny Henckel von Donnersmarck to czas rozbudowy i modernizacji ziemi świerklanieckiej. Dokonali oni przebudowy średniowiecznego zamku w Świerklańcu na nowożytną rezydencję renesansową wraz z parkiem. Około 1876 roku zakończono budowę w Świerklańcu pałacu tzw. „Małego Wersalu”, będącego założeniem pałacowo - parkowym stanowiącym jedną z najokazalszych rezydencji ówczesnej Europy. Niestety zarówno zamek jak i „Mały Wersal” zostały wyburzone w latach 60 i 70 naszego stulecia.

Sołtys: Mirosław Bacik
tel. 603-284-342, tel. 728-429-183
Miejsce urzędowania:
Koło Gospodyń Wiejskich – świetlica, ul. Oświęcimska 7, 42-622 Świerklaniec
Rada Sołecka: Wojciech Bomba, Irena Kauf, Karolina Kwaśnik, Joanna Rojek, Stanisław Wawszczak