W związku z opracowywaniem dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 wraz z Planem funkcjonalno-użytkowym zarządzania Parkiem w Świerklańcu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego projektu przedstawiamy projekt ww. dokumentów. Tym samym Wójt Gminy Świerklaniec zaprasza do wyrażenia swojej opinii w przedmiotowej sprawie.
Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Gminy Świerklaniec http://swierklaniec.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec www.bip.swierklaniec.pl
Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec (pokój nr 8A).
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do konsultowanego projektu dokumentu można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od ukazania się niniejszej publikacji na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych bądź na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Uwagi można również zgłaszać ustnie pod wskazanym wyżej adresem – pokój 8A.
Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świerklaniec.
Proces podania informacji do publicznej wiadomości prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z póź. zm.).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Świerklaniec na lata 2013-2020

Dokument do pobrania w formacie PDF (Uwaga - rozmiar 7,6 MB)