Nadleśnictwo Świerklaniec - siedzibą Nadleśnictwa jest miejscowość Świerklaniec. Nadleśnictwo zlokalizowane jest przy ul. Oświęcimskiej 19. Powierzchnia lasów wchodzących w jego skład wynosi 18,5 tys. ha. Rozciągają się one na terenie kilku gmin. Lesistość tego obszaru wynosi około 52 proc., z czego trzy czwarte drzewostanu stanowią sosny, 12 proc. brzozy, a po kilka proc. dęby, świerki i inne gatunki. Historia tutejszych lasów do czasów ich upaństwowienia w grudniu 1944 roku jest związana z rodziną Henckel von Donnersmarck, która była też gospodarzem tych terenów. Gospodarka leśna była ściśle powiązana z rozwojem hutnictwa i górnictwa na Górnym Śląsku. W Świerklańcu ma swoją siedzibę również Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych przy ulicy Ostrożnickiej 7.