Urząd Gminy Świerklaniec informuje o terminach zbiórki odpadów niebezpiecznych przez punkty mobilne w 2020 roku.

Do punktów mobilnych można oddać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w tym: chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, termometry.

 
Sołectwo Lokalizacja Termin/godziny
Nakło Śląskie Ul. Główna - parking przy sali gimnastycznej 07 listopad  
8.00 – 12.00
Orzech Ul. Wieczorków w rejonie OSP 07 listopad
12.00 – 16.00
Świerklaniec Ul. Główna - parking przy źródełku 14 listopad
8.00 – 12.00
Nowe Chechło Ul. Lasowicka 99 - parking przy sklepie C&M 14 listopad
12.00 – 16.00