W załączniku dostępny jest regulamin Gminnego Placu Gospodarczego oraz formularz przyjęcia odpadów stanowiące załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 28.12.2018 r.
- Załącznik