Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja na rok 2020
Deklaracja śmieciowa (plik w formacie PDF)