Urząd Gminy Świerklaniec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych przez punkty mobilne, która odbędzie się w maju 2019 roku. Terminarz podany w załączniku (PDF, 42,3 KB).