Informujemy mieszkańców, że przedstawiciele firmy Egis Poland  Sp. z o. o., która jest wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklaniec, na podstawie posiadanych pełnomocnictw Wójta Gminy Świerklaniec zbierają oświadczenia wyrażające zgodę na wykonanie sieci kanalizacji na działce będącej własnością osób fizycznych, jak również deklaracje mieszkańców wyrażające chęć do przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.
Każdy mieszkaniec, który ma wątpliwości co do wiarygodności odwiedzającego go pracownika, może go wylegitymować i żądać wglądu w posiadane pełnomocnictwo. Dodatkowo wszelkich informacji udziela kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych pod numerem telefonu 32 284 74 21.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z zaprojektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie wszystkich sołectw Gminy Świerklaniec, informujemy, iż rozpoczęły się prace geodezyjne oraz geologiczne. Od 24.09.2019 r. rozpoczynają się prace związane z wykonywaniem odwiertów geologicznych w sołectwie Nowe Chechło.

Pod linkiem znajduje się prezentacja - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec" przygotowana przez Wykonawcę - firmę EGIS Poland Sp. z o. o.
W prezentacji widoczny jest wstępny zakres inwestycji w poszczególnych sołectwach wraz z siecią tranzytową.

Prezentacja - PDF (2 MB)

5 września siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec doszło do podpisania bardzo ważnego dokumentu: umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”.

Zadanie wykona firma Egis Poland  Sp. z o. o. która została wybrana w drodze postępowania przetargowego. Za kwotę niemal 5 milionów 171 tysięcy złotych zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa skanalizowania wszystkich sołectw w gminie Świerklaniec o łącznej długości ponad 42 km.

- To wyjątkowy dzień nie tylko dla mnie, ale także wszystkich mieszkańców gminy Świerklaniec. Trudna sytuacja rynkowa zmusiła nas do odejścia od pierwotnego założenia budowy kanalizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Cieszę się, że wyłoniliśmy wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”. Musimy pamiętać, że dziś kanalizacja to nie jest już żaden luksus. To jest wymóg, którego oczekują mieszkańcy gminy Świerklaniec. Jestem przekonany, że dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, żeby ten wymóg spełnić – mówił podczas spotkania wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Całość zadania powierzonego wykonawcy obejmuje opracowanie pięciu odrębnych  dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: projekty  budowy kanalizacji w każdym sołectwie oraz projekt budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej. Firma ma na to 12 miesięcy od podpisania umowy.

Początkowym założeniem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie gminy Świerklaniec było wykonanie jej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na oferty złożone przez wykonawców, które znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy Świerklaniec, wójt Marek Cyl podjął decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu nowego przetargu na całą dokumentację projektową. Takie działanie ma na celu ograniczenie kosztów, bo przy opracowanym już projekcie, da możliwość wyboru większej ilości mniejszych wykonawców prac w terenie.

"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” jest dofinansowana ze środków unijnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał gminie na początku 2018 roku najwyższe dofinansowanie w historii.