Informujemy mieszkańców, że przedstawiciele firmy Egis Poland  Sp. z o. o., która jest wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklaniec, na podstawie posiadanych pełnomocnictw Wójta Gminy Świerklaniec zbierają oświadczenia wyrażające zgodę na wykonanie sieci kanalizacji na działce będącej własnością osób fizycznych, jak również deklaracje mieszkańców wyrażające chęć do przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.
Każdy mieszkaniec, który ma wątpliwości co do wiarygodności odwiedzającego go pracownika, może go wylegitymować i żądać wglądu w posiadane pełnomocnictwo. Dodatkowo wszelkich informacji udziela kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych pod numerem telefonu 32 284 74 21.