Pod linkiem znajduje się prezentacja - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec" przygotowana przez Wykonawcę - firmę EGIS Poland Sp. z o. o.
W prezentacji widoczny jest wstępny zakres inwestycji w poszczególnych sołectwach wraz z siecią tranzytową.

Prezentacja - PDF (2 MB)