W związku z rozpoczęciem prac związanych z zaprojektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie wszystkich sołectw Gminy Świerklaniec, informujemy, iż rozpoczęły się prace geodezyjne oraz geologiczne. Od 24.09.2019 r. rozpoczynają się prace związane z wykonywaniem odwiertów geologicznych w sołectwie Nowe Chechło.