Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Świerklaniec.

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości lokalowej, będącej własnością Gminy Świerklaniec.

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza kolejny przetarg na bycie nieruchomości.

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza kolejny przetarg na bycie nieruchomości.

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza kolejny przetarg na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza kolejny przetarg na bycie nieruchomości.

Powierzchnia: 0,8516 ha.

Działka nr: 449/64 wpisana do księgi wieczystej GL1T/00028858/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

Powierzchnia: 0,8862 ha.

Działka nr: 271/8 wpisana do księgi wieczystej GL1T/00017905/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

Powierzchnia: 0,6640 ha.

Działka nr: 451/64, 452/64, 453/64, 596/64, 597/64 wpisane do księgi wieczystej GL1T/00007218/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.