Lista Wykonawców dopuszczonych do zakupu i montażu urządzenia w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Świerklaniec
Wyboru wykonawcy dokonuje inwestor, spośród wykonawców dopuszczonych przez gminę i operatora
- załącznik


Świerklaniec - weryfikacja nieruchomości w ramach PONE na rok 2018
Operator PONE firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęte zostały weryfikacje nieruchomości w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji inwestycji przewidzianych na rok 2018. Termin weryfikacji będzie ustalany indywidualnie z mieszkańcem telefonicznie. W razie jakichkolwiek pytań operator pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 792 243 781. Osoby przeprowadzające weryfikacje nieruchomości będą posiadały stosowne upoważnienie wójta Gminy Świerklaniec.

Nabór wykonawców - Program ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec
– etap IV
Gmina Świerklaniec wraz z Operatorem Programu ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec – etap VI rok 2018.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec – etap IV rok 2018”. Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 05.03.2018 r.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę podmiotów uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Świerklaniec.
Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.
Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781 lub 600 243 782.

Pliki do pobrania:
- regulamin
- załącznik do regulaminu

Lista wniosków zakwalifikowanych, rezerwowych i niezakwalifikowanych w Programie ograniczenia emisji w Gminie Świerklaniec
- Wnioski zakwalifikowane
- Wnioski rezerwowe
- Wnioski niezakwalifikowane

 

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła
Informujemy, że wnioski o udział w Programie ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec można składać w terminie od 9 października do 17 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8).

Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec  – etap I 2018 rok
REGULAMIN DOSTĘPNY TUTAJ

Wniosek o udział w Programie ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec
WNIOSEK DOSTĘPNY TUTAJ

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji
PEŁNOMOCNICTWO


Ankieta dotycząca Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec
Gmina Świerklaniec przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków finansowych i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także od inwestorów.
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży aktualizacji dokumentu POE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie. Ankietę należy wypełnić i złożyć w Urzędzie gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2017 roku.

Ankieta w wersji on-line dostępna jest pod adresem:

http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-swierklaniec/162-ankieta-poe-swierklaniec-prosimy-wyslac-do-15-maja-br

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerklaniec – tel. 32 284 48 53 w. 54