Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3"Tytuł projektu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec"Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiosennej w Świerklańcu"Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: "Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Źródlanej 3"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 7"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Świerklaniec"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"

19 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu oficjalnie otwarto Zieloną Pracownię czyli specjalnie wyposażoną klasę przyrodniczo-geograficzną przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej. Powstała dzięki dotacji, którą przyznał placówce Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przedszkole „Pod Zielonym Listkiem” w Świerklańcu otrzymało 4 oczyszczacze powietrza w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej „Mogę ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.