Przedszkole „Pod Zielonym Listkiem” w Świerklańcu otrzymało 4 oczyszczacze powietrza w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej „Mogę ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.


Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
W ramach kampanii przedszkole bierze również udział w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć oraz przedstawienie teatralne o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją i zachowania prozdrowotne. W przedszkolu pojawi się także tablica informacyjna o stanie jakości powietrza.