Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Świerklaniec"

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 55 380,00 zł

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Świerklaniec" zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu” Metropolitarny Fundusz Solidarności”.