Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 7"

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 152 075,00 zł

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 7" zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu” Metropolitarny Fundusz Solidarności”.