Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 175 811,00 zł

Projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2" zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitarny Fundusz Solidarności".