Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Źródlanej 3"

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 175 811,00 zł

Projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Źródlanej 3" zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitarny Fundusz Solidarności".