Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: "Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 194 550,00 zł

Projekt "Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2" zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitarny Fundusz Solidarności".