19 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu oficjalnie otwarto Zieloną Pracownię czyli specjalnie wyposażoną klasę przyrodniczo-geograficzną przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej. Powstała dzięki dotacji, którą przyznał placówce Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ten dzień był wyjątkowy dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Rodziny Wieczorków w Orzechu. Uczniowie włożyli zielone ubrania, a oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni poprzedził specjalny program artystyczny, którego tematem przewodnim była ekologia.
Wśród obecnych na otwarciu gości znaleźli się między innymi samorządowcy: wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, wicestarosta tarnogórski Sebastian Nowak, sołtys i wiceprzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Michał Nolewajka. WFOŚiGW w Katowicach reprezentowała kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej Ewa Cofała. Obecni byli także dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Świerklaniec.
Po części artystycznej przyszedł czas na symboliczne przecięcie wstęgi, czego dokonali wójt Marek Cyl, Ewa Cofała z WFOŚiGW i Cecylia Bereś, dyrektor ZS-P w Orzechu. Następnie zaproszeni gości mogli obejrzeć odnowioną klasę. Pracownia „Młodzi Przyrodnicy” wyposażona jest w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Mogą odbywać się w niej lekcje biologii, fizyki, chemii i geografii. W lekcji pokazowej o temacie „Mikroskop w obserwacjach biologicznych” wzięli udział uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej.
Zielona Pracownia w Zesple Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu powstała za sprawą dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Najpierw Zespół wziął udział w konkursie, którego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W pierwszym etapie konkursu „Zielona pracownia_projekt'2019” placówka z Orzecha znalazła się w gronie 61 laureatów, którzy w ramach nagrody otrzymali środki w wysokości 7500 zł.
30 kwietnia br. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojawił się wykaz nagrodzonych pracowni w drugim etapie konkursu „Zielona pracownia 2019”. Wśród 87 laureatów znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, który na wykonanie pracowni o nazwie „Młodzi przyrodnicy” uzyskał dotację w wysokości 30 000 zł.
Nadesłane wnioski oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.