Metropolitarny Fundusz Solidarności

Tytuł projektu: „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu”

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja portyku wejściowego do zabytkowego obiektu Pałacu Kawalera obejmujący m.in.: naprawę konstrukcji kamiennych portyku, wykonanie warstw podsadzkowych, montaż elementów kamiennych (balustrada), prace konserwatorskie przy elewacjach.

Wartość projektu: 276 748,77 zł

Dofinansowanie „Metropolitarny Fundusz Solidarności”: 159 897,00 zł

Projekt „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu” Metropolitarny Fundusz Solidarności”.