Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec.


W ramach przedmiotowego projektu wykonano doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec o takie zabawki jak: jedna karuzela metalowa, jeden wielofunkcyjny zestaw zabawowy metalowy, zabawka lokomotywa ze zjeżdżalnią, huśtawkę typu bocianie gniazdo oraz jedna zabawka na sprężynie.
Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskały miejsce, w którym mogą trenować umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Doposażenie placu zabaw przyczyniło się również do większej integracji środowiska wiejskiego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej
i kształtowania przez to ładu przestrzennego całej miejscowości.
Realizacja zadania umożliwiła mieszkańcom sołectwa Świerklaniec w Gminie Świerklaniec rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Dobrze doposażony plac zabaw przyczynił się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Świerklaniec, wpłynął na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoił potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynęło na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło ich aktywizację, co wyraziło się w życiu wsi i gminy.

Wartość projektu: 30 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego: 15 000,00 zł