Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim.W ramach przedmiotowego projektu wykonano utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim, co pozwoliło Radzie Sołeckiej zaaranżować tą powierzchnię na miejsca postojowe dla osób odwiedzających swoich bliskich na cmentarzu.
Teren przewidziany do utwardzenia jest otwarty i ogólnie dostępny. Celem utwardzenia terenu przy cmentarzu jest poprawa życia ludności sołectwa Nakło Śląskie oraz ułatwienie komunikacji w okolicy cmentarza.
Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

Wartość projektu: 29 997,24 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego: 14 998,62 zł