Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Zadanie pn. „Wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym, przy ul. Leśnej
w Nowym Chechle” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym, przy ul. Leśnej w Nowym Chechle.

W ramach przedmiotowego projektu wykonano miejsca postojowe na terenie gminnym znajdującym się przy ulicy Leśnej w Nowym Chechle, na długości boiska sportowego.
Z nowopowstałych miejsc postojowych korzystają mieszkańcy sołectwa, jak również rodzice dzieci należących do klubów sportowych oraz świetlicy. Nowopowstałe miejsca postojowe są ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
Wykonanie miejsc postojowych poprawiło estetykę wsi i bezpieczeństwo mieszkańców, ponadto przyczyniło się również do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej i kształtowania ładu przestrzennego całej miejscowości, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponowało się do warunków otoczenia.
Realizacja zadania umożliwiła mieszkańcom sołectwa Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej.
Zapewnienie bezpiecznego postoju jest priorytetem zarówno dla sołectwa jak również Urzędu Gminy.

Wartość projektu: 29 034,50 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego: 12 392,25 zł