Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego.W ramach przedmiotowego projektu wykonano utwardzenie terenu gminnego, znajdującego się wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu oraz utworzono zieleniec, na którym uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu posadzili dąb, będący żywym pomnikiem historii Górnego Śląska upamiętniającym wybuch I Powstania Śląskiego. Pozwoliło to Radzie Sołeckiej zaaranżować ten teren na miejsce upamiętniające 100 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego, a tym samym zwiększy świadomość narodową i obywatelską mieszkańców sołectwa. Bezpośrednie sąsiedztwo niedawno utworzonego skweru wiejskiego, niewielka odległość od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz sołeckiego placu zabaw i boiska sportowego powoduje, że cały kwartał wsi, otoczony ul. Bytomską, Sobalaków, Brzechwy i Mickiewicza, wpisuje się w obszar o przeznaczeniu edukacyjno-rekreacyjnym. Takie przeznaczenie świetnie pasuje do koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości i zarazem efektownie zagospodaruje bardzo specyficzny pod względem wymiarów teren. Realizacja zadania wpłynęła także pozytywnie na wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w tym zakątku Gminy Świerklaniec. Zaowocowało to ożywieniem wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło ich aktywizację, co wyraża się w życiu wsi i gminy.

Wartość projektu: 29 777,99 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego: 14 249,00 zł