Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w Parku w  Świerklańcu w celu poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy Świerklaniec

 
Projekt wpisuje się w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury.


Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.