Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu


Cel projektu: Modernizacja energetyczna budynku oraz likwidacja niskiej emisji poprzez znaczące obniżenie emisji CO2 do atmosfery

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu polegającą na dociepleniu obiektu, wymianie kotła węglowego na gazowy i wymianie instalacji C.O.
Niniejszy projekt obejmuje:
- wykonanie instalacji gazowej,
- wymianę instalacji c.o.,
- termomodernizację ścian zewnętrznych,
- demontaż i montaż okien uchylnych,
- demontaż i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych,
- docieplenie poddasza,
- izolacja fundamentów

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  579.154,69 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 381.034,19 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2017r.

Zrealizowano: