Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec

Urząd Gminy Świerklaniec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera częściowo dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane, a nowe dokumenty przygotowywane są poprawnie.

Wyłączenia

 • dokumenty zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • dokumenty w postaci map oraz map interaktywnych, w tym geoportali
 • dokumenty będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat Urzędu Gminy Świerklaniec.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 284 74 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Świerklaniec
 • Adres: Urząd Gminy Świerklaniec
  ul. Młyńska 3
  42-622 Świerklaniec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 284 74 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Referaty i Biura Urzędu Gminy Świerklaniec mieszczą się w trzech budynkach:

Budynek ul. Młyńska 3 - Budynek Główny A:

Sekretariat Wójta, tel. 32 284 74 00,
Wójt Gminy Świerklaniec - Marek Cyl przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 9-11 oraz 14-17
Sekretarz Gminy Świerklaniec - Justyna Bomba
Biuro Rady Gminy tel. 32 284 74 15
Referat Gospodarki Komunalnej tel. 32 284 74 25
Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami tel. 32 284 74 60
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 32 284 74 21
Referat Finansowo-Księgowy tel 32 284 74 06
Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty tel. 32 284 74 44
Biuro Rady Gminy tel. 32 284 74 15
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarzązania Kryzysowego i BHP tel. 32 284 74 14
Biuro ds. Infrastruktury Drogowej tel 32 284 74 36
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli tel. 32 284 74 35
Inspektor Ochrony Danych tel. 32 284 74 16

W budynku mieści się również sala narad.

Budynek ul. Młyńska 3 - Budynek B:

Samodzielne stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 32 284 74 45
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tel. 32 284 74 45
Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Mediami tel. 32 284 74 42
Biuro ds. Kadrowo-Płacowych tel. 32 284 74 20

Budynek ul. Parkowa 32 - Urząd Stanu Cywilnego:

Referat Spraw Obywatelskich tel. 32 284 74 51
Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 284 74 50

W budynku mieści się również sala ślubów.

I. Wprowadzenie

Szanując prywatność użytkowników odwiedzających witrynę swierklaniec.pl, stosujemy niniejszą Politykę prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych przetwarzanych do celów związanych z funkcjonowaniem witryny swierklaniec.pl

II. Zbieranie danych

Podczas wizyt na stronach naszej witryny internetowej zbierane są dane o odwiedzających, w tym dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera.

Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), mogą zawierać szereg informacji o użytkownikach odwiedzających nasze witryny. Znane nam są:

zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,

publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,

adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,

czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,

nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTP,

informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,

adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do strony swierklaniec.pl nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,

informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.

III. Wykorzystanie gromadzonych danych

Gmina Świerklaniec zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny,

Administrator serwisu może zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.

Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witryną. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

 

IV. Ciasteczka [Cookies]

Kiedy użytkownik, który wchodzi na naszą witrynę, na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.

Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

V. Zastrzeżenia

Publikowane treści na witrynie swierklaniec.pl zawierają odnośniki do innych stron WWW. Gmina Świerklaniec nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie witryny swierklaniec.pl. Namawiamy, by po przejściu z naszych witryn na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.